– Hva tenkte de som sluttet opp om Nasjonal Samling?