– Min kamp, første bind. Av Adolf Hitler 1941 (norsk) (pdf)

– Min kamp, annet bind. Av Adolf Hitler 1941 (norsk) (pdf)