– Budstikka gikk Vidkun Quisling

– Domsavsigelse mot Quisling i Eidsivating Lagmannsrett

Vidkun Quislings Tale 9 April 1940

– Quisling Taler 7 april 1932 

– Quisling og Nansen i Russland 1922-1929

– Scandinavian Union Anthem Vidkun Quisling

Arbeidstjenesten