– Kvinnen og ungdommen i den nasjonal sosialistiske stat (pdf)

– Rase det store grunnproblemet (pdf)

– SS skolehefte nr.1 – Arvelære (pdf)

– SS skolehefte nr.8 – Jødene. Mellomkrigstiden. (pdf)

– SS annet hefte (pdf)

– SS femte hefte (pdf)

Germansk månedshefte, hefte 2, 1941 (pdf)

-Germansk budstikke, hefte 3, 1941 (pdf)

– Jeg var i Auchwitz (pdf)